Uncategorised

In Search Of Happiness – Article In Gujarati

In Search Of Happiness

સુખ ની શોધમાં… In Search of Happiness – Article In Gujarati In Search Of Happiness – Article In Gujarati – સુખ ની શોધમાં… આજની આ ભાગતી જિંદગી મા કોને સમય છે કઈ વિચારવાનો કે પછી કઈ કરવાનો. સવાર થી સાંજ ઘડિયાળ ના કાંટા ની જેમ ભાગે છે અને મજૂરી કરે છે. એને પૂછો તો કહે …